กลุ่มบริษัท เอเคเอฟ

กลุ่มบริษัท เอเคเอฟ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี สำหรับผลงานความสำเร็จอันโดดเด่น ในภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งความสามารถในการจัดการขนส่งสินค้าทุกประเภทของบริษัท ด้วยประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเชี่ยวชาญ ผนวกกับระบบรับคำสั่งด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ได้สร้างรากฐานสำคัญของความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทของเรามายาวนานหลายทศวรรษ บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความตรงต่อเวลาและความปลอดภัยในการขนส่งนั้นมีความสำคัญเทียบเท่ากับการผลิตที่มีคุณภาพสูง เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการ และเติมเต็มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ลูกค้าของ บริษัท เอเคเอฟ จะได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคนิค ที่มากด้วยประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ คือพื้นฐานของคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพในด้านการขนส่งทุกประเภท และทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพระดับสูงของเราในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเอเคเอฟ 

 • บรรจุภัณฑ์สินค้า ที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก
 • วัสดุบรรจุภัณฑ์ - จัดหาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า
 • บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ ณ สถานที่จัดส่งสินค้าโดยตรง
 • บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย
 • การรับสินค้า ตรวจสอบสินค้า และจัดเก็บสินค้า
 • ระบบรับคำสั่งซื้อด้วยคอมพิวเตอร์
 • ประมวลผลคำสั่งซื้อพร้อมเชื่อมโยงไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
 • บรรจุภัณฑ์สินค้าตามสถานที่ต่างๆ โดยหน่วยบริการเคลื่อนที่
 • โกดังเก็บตู้สินค้าแบบทั่วไปและแบบตู้ Flat rack
 • จัดเตรียมเอกสาร และบริการ เช่น ตรวจสอบสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก รายการบรรจุภัณฑ์ ใบรับรองสินค้าอันตราย ภาพถ่ายสินค้า
 • การให้ใบอนุญาต/ใบรับรอง ออกโดยลูกค้าและองค์กรการควบคุมบริหารจัดการระหว่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา และพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการและการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย (พัฒนาบรรจุภัณฑ์และวิธีการขนส่งที่สามารถกำหนดได้ตามความต้องการ)
 • บริการขนส่งแบบถึงมือผู้รับ (door to door) ที่ครอบคลุมการขนส่งทุกประเภท

 

 

 

คุณภาพเป็น ประเพณีของเรา